kifpool digital logo kifpool digital logo
N/A

تجهیزات استخراج(Mining)

Avalon Nano BTC USB Mining Equipment 3.6 GH/s
Avalon Nano BTC USB Mining Equipment 3.6 GH/s
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
7000000000
Cost
450 USD
نوع
USB
Power Consumption
7
Currencies Available
Bitcoin
Avalon 4.1 BTC Mining Equipment – 1.3 TH/s
Avalon 4.1 BTC Mining Equipment – 1.3 TH/s
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
1300000000000
Cost
1.57 BTC
نوع
ASIC
Power Consumption
990
Currencies Available
Bitcoin
Avalon 4.1 BTC Mining Equipment 4.2 TH/s
Avalon 4.1 BTC Mining Equipment 4.2 TH/s
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
3900000000000
Cost
1550 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
2970
Currencies Available
Bitcoin
Avalon 6.0 BTC Mining Equipment 3.7 TH/s
Avalon 6.0 BTC Mining Equipment 3.7 TH/s
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
3500000000000
Cost
4.93 BTC
نوع
ASIC
Power Consumption
1050
Currencies Available
Bitcoin
AvalonMiner 741 BTC Mining Equipment 7.3 TH/s
AvalonMiner 741 BTC Mining Equipment 7.3 TH/s
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
7300000000
Cost
199 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1150
Currencies Available
Bitcoin
AntMiner S9i 14.5TH/s
AntMiner S9i 14.5TH/s
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
14500000000000
Cost
394.18 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1350
Currencies Available
Bitcoin
AntMiner S7 Batch 10
AntMiner S7 Batch 10
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
4730000000000
Cost
100 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1293
Currencies Available
Bitcoin
AntMiner C1
AntMiner C1
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
1000000000000
Cost
1000 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
800
Currencies Available
Bitcoin
Antminer U3
Antminer U3
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
63000000000
Cost
83 USD
نوع
USB
Power Consumption
63
Currencies Available
Bitcoin
Antminer S4+
Antminer S4+
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
2570000000000
Cost
1000 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1480
Currencies Available
Bitcoin
AntMiner S5 Batch 6
AntMiner S5 Batch 6
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
60060000000000
Cost
400 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
30680
Currencies Available
Bitcoin
AntMiner S5 Batch 5
AntMiner S5 Batch 5
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
1155000000000
Cost
400 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
590
Currencies Available
Bitcoin
Antminer R4
Antminer R4
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
8700000000000
Cost
1000 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
845
Currencies Available
Bitcoin
Antminer T9+ (10.5TH/s) with PSU
Antminer T9+ (10.5TH/s) with PSU
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
10500000000000
Cost
430 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1332
Currencies Available
Bitcoin
R1 AntRouter
R1 AntRouter
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
5500000000
Cost
48 USD
نوع
Chip
Power Consumption
4
Currencies Available
Bitcoin
Antminer L3+ (504MH/s)
Antminer L3+ (504MH/s)
الگوریتم
Scrypt
Hashes Per Second
504000000
Cost
209 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
800
Currencies Available
Litecoin
D3 Antminer
D3 Antminer
الگوریتم
X11
Hashes Per Second
15000000000
Cost
1500 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1200
Currencies Available
Dash
Antminer V9
Antminer V9
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
4000000000000
Cost
261 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1027
Currencies Available
Bitcoin
Antminer X3
Antminer X3
الگوریتم
CryptoNight
Hashes Per Second
220000
Cost
1988 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
465
Currencies Available
Monero Original
Antminer E3
Antminer E3
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
190000000
Cost
966 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
760
Currencies Available
Ethereum
Antminer B3
Antminer B3
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
780
Cost
480 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
328
Currencies Available
Ethereum
Antminer Z9 Mini
Antminer Z9 Mini
الگوریتم
Equihash
Hashes Per Second
10000
Cost
1413 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
300
Currencies Available
ZCash
Antminer L3++
Antminer L3++
الگوریتم
Scrypt
Hashes Per Second
580000000
Cost
480 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
942
Currencies Available
Litecoin
Antminer S15
Antminer S15
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
28000000000000
Cost
1708 BTC
نوع
ASIC
Power Consumption
1596
Currencies Available
Bitcoin
Antminer S11
Antminer S11
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
19500000000000
Cost
499 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1365
Currencies Available
Bitcoin
Antminer S9j
Antminer S9j
الگوریتم
SHA-256
Hashes Per Second
14500000000000
Cost
605 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1350
Currencies Available
Bitcoin
Antminer DR5
Antminer DR5
الگوریتم
BLAKE256
Hashes Per Second
34000000000000
Cost
1915 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
1800
Currencies Available
Decred
SPx36 DASH 540 GH/s
SPx36 DASH 540 GH/s
الگوریتم
X11
Hashes Per Second
540000000000
Cost
7000 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
4400
Currencies Available
Dash
Ethereum Mining Rig 125MH/s
Ethereum Mining Rig 125MH/s
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
125000000
Cost
2143.54 USD
نوع
Rig
Power Consumption
800
Currencies Available
Ethereum
Ethereum Mining Rig 170MH/s
Ethereum Mining Rig 170MH/s
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
170000000
Cost
1943 USD
نوع
Rig
Power Consumption
750
Currencies Available
Ethereum
Ethereum Mining Rig 180MH/s
Ethereum Mining Rig 180MH/s
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
180000000
Cost
2359 USD
نوع
Rig
Power Consumption
900
Currencies Available
Ethereum
Zcash Mining Rigs 1300H/s
Zcash Mining Rigs 1300H/s
الگوریتم
Equihash
Hashes Per Second
1165
Cost
2357.73 USD
نوع
Rig
Power Consumption
840
Currencies Available
ZCash
Monero Mining Rig 3200 H/s
Monero Mining Rig 3200 H/s
الگوریتم
CryptoNight
Hashes Per Second
3200
Cost
2142.90 USD
نوع
Rig
Power Consumption
800
Currencies Available
Monero
Monero Mining Rig 5000H/s
Monero Mining Rig 5000H/s
الگوریتم
CryptoNight
Hashes Per Second
5000
Cost
1959 USD
نوع
Rig
Power Consumption
650
Currencies Available
Monero
Baikal mini 150MH/s Dash Miner
Baikal mini 150MH/s Dash Miner
الگوریتم
X11
Hashes Per Second
150000000
Cost
375.48 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
40
Currencies Available
Dash
Baikal Quadruple 600MH/s Dash Miner
Baikal Quadruple 600MH/s Dash Miner
الگوریتم
X11
Hashes Per Second
600000000
Cost
1395.35 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
160
Currencies Available
Dash
Baikal Giant-A900 Dash Miner 900 MH/s
Baikal Giant-A900 Dash Miner 900 MH/s
الگوریتم
X11
Hashes Per Second
600000000
Cost
2682.86 USD
نوع
ASIC
Power Consumption
217
Currencies Available
Dash
nVidia Geforce GTX 1080 TI ZCash Mining
nVidia Geforce GTX 1080 TI ZCash Mining
الگوریتم
Equihash
Hashes Per Second
680
Cost
700 USD
نوع
GPU
Power Consumption
250
Currencies Available
ZCash
nVidia GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G Zcash Mining
nVidia GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G Zcash Mining
الگوریتم
Equihash
Hashes Per Second
175
Cost
175 USD
نوع
GPU
Power Consumption
250
Currencies Available
ZCash
nVidia GeForce GTX 750 Ti Ethereum Mining
nVidia GeForce GTX 750 Ti Ethereum Mining
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
6000000
Cost
140 USD
نوع
GPU
Power Consumption
40
Currencies Available
Ethereum
nVidia MSI P106-100 6GB Zcash Mining
nVidia MSI P106-100 6GB Zcash Mining
الگوریتم
Equihash
Hashes Per Second
290
Cost
240 USD
نوع
GPU
Power Consumption
100
Currencies Available
ZCash
nVidia Asus GeForce GTX 1060 6GB Zcash Mining
nVidia Asus GeForce GTX 1060 6GB Zcash Mining
الگوریتم
Equihash
Hashes Per Second
300
Cost
299.99 USD
نوع
GPU
Power Consumption
130w
Currencies Available
ZCash
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 G1 8GB Zcash Mining
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 G1 8GB Zcash Mining
الگوریتم
Equihash
Hashes Per Second
445
Cost
499.99 USD
نوع
GPU
Power Consumption
180
Currencies Available
ZCash
nVidia GeForce GTX 970 Ethereum Mining
nVidia GeForce GTX 970 Ethereum Mining
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
15900000
Cost
520 USD
نوع
GPU
Power Consumption
145
Currencies Available
Ethereum
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 Ti 8G Zcash Mining
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 Ti 8G Zcash Mining
الگوریتم
Equihash
Hashes Per Second
520
Cost
449 USD
نوع
GPU
Power Consumption
125
Currencies Available
ZCash
nVidia EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 11GB Monero Mining
nVidia EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 11GB Monero Mining
الگوریتم
CryptoNight
Hashes Per Second
910
Cost
799.99 USD
نوع
GPU
Power Consumption
308
Currencies Available
Monero
nVidia GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition Ethereum Mining
nVidia GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition Ethereum Mining
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
31000000
Cost
449 USD
نوع
GPU
Power Consumption
150
Currencies Available
Ethereum
ETH Mining Rig Classic
ETH Mining Rig Classic
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
165000000
Cost
29600 USD
نوع
Rig
Power Consumption
1000
Currencies Available
Ethereum
ETH Mining Rig Elite
ETH Mining Rig Elite
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
180000000
Cost
30000 USD
نوع
Rig
Power Consumption
1200
Currencies Available
Ethereum
ETH Mining Rig Pro
ETH Mining Rig Pro
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
170000000
Cost
34500 USD
نوع
Rig
Power Consumption
1200
Currencies Available
Ethereum
ETH Mining Rig Lite
ETH Mining Rig Lite
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
130000000
Cost
28300 USD
نوع
Rig
Power Consumption
1000
Currencies Available
Ethereum
ETH Mining Rig Ambition 1070
ETH Mining Rig Ambition 1070
الگوریتم
Ethash
Hashes Per Second
240000000
Cost
37900 USD
نوع
Rig
Power Consumption
2000
Currencies Available
Ethereum


دریافت اخبار رمز ارز ها
سلب مسئولیت را بخوانید : تمام محتوای ارائه شده در وبسایت کیف پول دیجیتال ، سایت های لینک شده، برنامه های کاربردی مرتبط، انجمن ها، وبلاگ ها، حساب های رسانه های اجتماعی و سایر پلت فرم ها فقط برای اطلاعات عمومی شما است که از منابع شخص ثالث تهیه شده است. ما هیچ گونه ضمانتی در رابطه با محتوای خود نداریم، از جمله دقت و به روز بودن. هیچ بخشی از محتوایی که ما ارائه می‌دهیم به منزله مشاوره مالی، مشاوره حقوقی یا هر نوع مشاوره دیگری نیست که برای اتکای خاص شما برای هر هدفی طراحی شده باشد. هرگونه استفاده یا اتکا به محتوای ما صرفاً در معرض خطر و اختیار شماست. شما باید قبل از تکیه بر محتوای ما تحقیق، بررسی، تجزیه و تحلیل و تأیید کنید. تجارت یک فعالیت بسیار پرخطر است که می تواند منجر به زیان های عمده شود، بنابراین قبل از هر تصمیمی با مشاور مالی خود مشورت کنید. هیچ محتوایی در سایت ما به معنای درخواست یا پیشنهاد نیست.